Brain Blocks

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Brain BlocksVoor wie?

Brain Blocks is een methode om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme te kunnen praten over autisme en de moeilijkheden die zij ervaren. Daarnaast kan het worden ingezet om uitleg te geven aan ouders, broers en zussen, grootouders, leerkrachten, klasgenoten en vrienden.

Hoe werkt Brain Blocks?

Er wordt gewerkt met beeldend materiaal, waardoor mensen zichzelf in relatie tot de ander beter leren begrijpen. Met Brain Blocks kan uitleg worden gegeven over autisme. Daarnaast kan aan de hand van verschillende thema’s besproken worden welke gevolgen autisme heeft op het functioneren in het dagelijks leven. Bij voorkeur wordt het gehele systeem van u betrokken, omdat u gestimuleerd wordt om uw eigen woorden en beelden te vormen. Door een systeemgericht aanpak kan deze ‘taal’ gemakkelijk worden overgedragen aan alle betrokkenen rondom de cliënt.

Neem ook eens een kijkje op de site van Brain Blocks.

Wat is het effect van Brain Blocks?

Het doel van Brain Blocks is het realiseren van een duidelijke communicatie tussen uzelf en uw omgeving (ouders, school). Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend in het bewustwordings-en acceptatieproces bij mensen met autisme.