Zorgpaden

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Onze zorgpaden | zorgstandaarden


Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het complete zorgcontinuüm, de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Daarbij staat in de zorgstandaard wat de patiënt kan verwachten, niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Dit maakt het voor alle partijen in de brede ggz inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject. 4mb maakt actief gebruik van de zorgstandaarden en heft deze binnen de organisatie geimplementeerd.


De nieuwe zorgstandaard maakt duidelijk, wat de cliënt en zijn naaste in de praktijk van een zorgprofessional mogen verwachten. ‘Professionals en patiënten kunnen nu werken vanuit een gedeelde notie van wat goede zorg is’, voorziet prof. dr. Jan Spijker, psychiater en hoogleraar chronische depressie. De zorgstandaard is makkelijk online te raadplegen in de database www.ggzstandaarden.nl


De zorgstandaard beschrijft wat goede zorg inhoudt gedurende het hele zorgtraject: van preventie en vroegsignalering tot behandeling en nazorg. ‘Een mooi voorbeeld vind ik dat er – veel meer dan in de richtlijn – staat wat je moet doen als de zorg is afgerond. Wat je moet doen aan terugvalpreventie en hoe je dat doet.’

Zorgpad intake

Zorgpad AD(H)D

Zorgpad eetstoornissen

Zorgpad stemmingsstoornissen

Zorgpad autismespectrumstoornissen

Zorgpad somatoforme stoornissen

Zorgpad angststoornissen

Zorgpad persoonlijkheidsstoornissen