Angstklachten

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Angstklachten


Angst is een nuttige emotie die ons attent maakt op dreigend gevaar. Toch slaat angst soms om in een stoornis. Uw angst is in zulke gevallen niet (meer) realistisch en belemmert u en uw omgeving bij het dagelijks functioneren. Een angststoornis gaat gepaard met lichamelijke klachten. U wordt bijvoorbeeld letterlijk overvallen door angst en voelt zich totaal verlamd. Of u voelt juist een heftige impuls om te vluchten. Dit wordt een angst- of paniekaanval genoemd.


Het begrip angststoornis is een verzamelnaam voor allerlei angst-gerelateerde psychische klachten, hieronder vallen: 

 • Specifieke fobie;

angst voor object, situatie of plaats.

 • Sociale angst;

angst om anderen te ontmoeten, aan te spreken, te bellen enz.

 • Paniekstoornis;

aanvallen van plotselinge intense angst of intens onbehagen

 • Gegeneraliseerde angst;

ook piekerstoornis genoemd

 • Selectief mutisme;

selectieve zwijgzaamheid


Grip krijgen op angst:

Na een zorgvuldige inventarisatie van uw probleem, gaan we stap voor stap aan de slag om uw angst hanteerbaar te maken. Voor het behandelen van angststoor-nissen hebben wij zeer goede ervaringen met cognitieve gedragstherapie (CGT).


Kort samengevat leert u geleidelijk om hetgene dat u vreest niet langer te vermijden. U leert angstige gedachten tegen te gaan en te beheersen. Daarnaast zijn ademhalings- en ontspanningsoefeningen vaak onderdeel van het programma.


YouTube video: angst

Klachten die kunnen ontstaan door een angststoornis zijn:

 • nervositeit, prikkelbaarheid
 • concentratieproblemen
 • bezorgdheid, spanning en onrust
 • slaapproblemen
 • verminderde eetlust
 • hoofdpijn, buikpijn, ‘vage' lichamelijke klachten