Dyslexie

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Dyslexie


Wat is er aan de hand?

Heeft uw kind moeite met lezen en/of spellen? En gaat hij of zij ondanks hulp en/of begeleiding op school onvoldoende vooruit? Dan is er mogelijk sprake van dyslexie. Bij 4mb kan er tijdens een kosteloze en vrijblijvende intake besproken worden wat de mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.


YouTube video: dyslexie

In sommige gevallen kan het dyslexie-onderzoek en de daaropvolgende behandeling vergoed worden door de gemeente. Men spreekt dan van een ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Dit komt voor bij een kleine groep van alle dyslectische kinderen. Indien er op de basisschool vermoed wordt dat uw kind EED heeft, stellen zij een leerlingdossier op waarin omschreven staat wat de achterstand is en welke begeleiding er is geboden.


Via de samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs wordt dit gecontroleerd. Lees hier het volledige stappenplan. Zonder dossier van school en toestemming van het Samenwerkingsverband wordt EED-zorg niet vergoed door de gemeente. Lees hier meer over de criteria om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, wordt tevens de behandeling vergoed.


Indien uw kind niet aan de criteria voor EED-onderzoek voldoet, kan er wel dyslexie-onderzoek plaatsvinden. Ouders dienen dit zelf te bekostigen.

Ook als er geen EED uit het onderzoek is gekomen, kan er behandeling plaatsvinden, maar ouders dienen dit zelf te bekostigen. Lees hier meer over de tarieven die we hierbij hanteren.