Voor wie is RT

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Remedial TeachingVoor wie is Remedial Teaching?


RT kan uitkomst bieden bij:

  • Dyslexie
  • Moeite met lezen of spelling
  • Moeite met begrijpend lezen of tekstverwerking
  • Problemen met informatieverwerking
  • Problemen met een specifiek vak, zoals Engels of wiskunde
  • Motivatie- of concentratieproblemen
  • Faalangst gericht op schoolse taken
  • (Hoog)begaafdheid en moeite met het schoolse leren