Wat is RT

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Remedial TeachingWat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching, afgekort RT, is extra ondersteuning voor zowel leer- als gedragsproblemen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, spellen, begrijpend lezen of met zich concentreren op school. Ook kunnen zij moeite hebben om hun huiswerk te plannen of het overzicht te houden bij hun huiswerk. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken bij hun leerproces.


Veel problemen kunnen ouders en leerlingen zelf, eventueel met hulp van de omgeving, oplossen. Soms is extra ondersteuning nodig. Scholen missen vaak de tijd en de middelen om op individuele basis deze hulp te kunnen bieden. 4mb kan leerlingen extra begeleiding bieden.

Iedereen is uniek en wij richten ons op ieders eigen kwaliteiten en kracht. Naast begeleiding bij leerproblemen, kan ook onderzoek plaatsvinden op het gebied van aandacht- en concentratieproblemen, intelligentiebepaling, dyslexie en sociaal-emotionele problematiek.