Werkwijze RT

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Remedial TeachingWerkwijze RT

Intakegesprek

Het intakegesprek (±30 minuten) is vrijblijvend en kosteloos en is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen. Tijdens het gesprek, wordt besproken waar uw kind moeite mee heeft en wat zijn of haar sterke kanten zijn. Bovendien wordt de werkwijze toegelicht en is er ruimte voor vragen.

 

Opstellen handelingsplan

Bij aanvang van het traject wordt het huidige niveau van het kind bepaald. Aan de hand van de analyse van de gegevens wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan zijn de pedagogische en didactische behoeften van het kind vertaald in een gerichte aanpak met concrete doelen. In overleg en met ouders wordt het handelingsplan besproken en afspraken gemaakt.

 

Begeleiding

Aan de hand van het overeengekomen handelingsplan zal de RT of huiswerkbegeleiding starten. Samen met het kind wordt gewerkt aan de doelen die met het kind zijn opgesteld. Het kind is zelf betrokken bij het leerproces. De ontwikkelingen worden benoemd, zodat succeservaringen worden opgedaan. Binnen de RT en huiswerkbegeleiding staat leerplezier, zelfvertrouwen en reflectie centraal. Indien de school toestemming geeft kan de RT  of huiswerkbegeleiding ook binnen de schooltijden worden gegeven. Binnen 4mb wordt de RT en huiswerkbegeleiding gegeven door orthopedagogen en psychologen.


Evaluatie en vervolg

Bij de evaluatie worden de resultaten besproken en de doelen geëvalueerd. De evaluatie vindt elke drie maanden plaats. Samen wordt bekeken of en hoe verdere begeleiding gewenst is.