Crisis

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Crisis?


 

4mb is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de huisartsenpost. Zij kunnen u verder helpen en indien nodig de crisisdienst inschakelen.


Kunt u niet meer thuis zijn en heeft u met spoed opvang nodig? Bijvoorbeeld door psychische problemen, ernstige problemen in uw relatie, mishandeling, misbruik of schulden. De crisisopvang biedt onderdak, begeleiding en hulp.


Voor meer informatie over crisisdienst en crisisopvang, bezoek de informatiepagina van Rijksoverheid.


Wilt u direct iemand (anoniem) spreken? Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht bij Sensoor.

Zij bieden een luisterend oor en denken mee over passende hulp- en dienstverlening.


Wilt u iemand (anoniem) spreken, omdat u zelfmoordgedachten of -plannen heeft?

Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht bij 113 zelfmoord preventie of bel 0900-0113

.