Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

 

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de algemene voorwaarden van 4mb van kracht. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

 

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van cliënten en 4mb  bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg. De voorwaarden geven met name aan cliënten (en hun familie) duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van de instelling bij het aangaan van een behandelovereenkomst.