Algemene voorwaarden

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Algemene voorwaardenMet ingang van 1 januari 2019 zijn de algemene voorwaarden van 4mb van kracht. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.


In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van cliënten en 4mb , bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg. De voorwaarden geven met name aan cliënten (en hun familie) duidelijkheid, over wat zij kunnen verwachten van de instelling bij het aangaan van een behandelovereenkomst.