Voorbereiding op intake

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Voorbereiden op IntakeWachttijd

- actuele wachttijd (link)

- wat kunt u doen tijdens de wachttijd (link)


Waarom een verwijsbrief?

Uitleg vergoeding zorgverzekeraars, informatie vanuit HA tbv screening

(Om hulp te ontvangen is ingevuld intakeformulier en een geldige verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een huisarts. Wanneer deze documenten binnen zijn, kan er een dossier aangemaakt worden.)


Waarom een aanmeldformulier?

Naast info HA, eigen informatie mbt problematiek tbv screening

(Het dossier wordt vervolgens door een hoofdbehandelaar gescreend. De intake wordt vervolgens toebedeeld aan de meest geschikte psycholoog. Als bekend is welke psycholoog de intake gaat doen, zal het secretariaat telefonisch contact opnemen om een afspraak voor het intakegesprek in te plannen.)


Waarom vragenlijsten vooraf (ROM)?

[filmpje]

(ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten (in ieder geval de SQ-48), die de therapeut kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. )


Het intakegesprek

- algemene voorwaarden

- IF?

- wat meenemen

- hoeveel tijd?

- soms een extra intake

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten. Aan de hand van het gesprek kan hij een vervolgintake of (diagnostisch) onderzoek voorstellen. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in de factoren die de klacht beïnvloeden.