Kwaliteitsstatuut


Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz’. Dat wil zeggen, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, dienen verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 4mb is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


Download het kwaliteitsstatuut van 4mb.


Meer informatie over het kwaliteitsstatuut GGZ in het algemeen, is te vinden op de website: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.


Kwaliteitsstatuut


'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)