Samenwerken

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Samenwerken

4mb gelooft in de voordelen van krachten bundelen. In de behandeling leggen we sterk de relatie met het systeem van de cliënt en de omgeving. Er wordt actief gezocht naar de inbedding van een kind, jongere of gezin in de sociale omgeving. Er wordt daar waar nodig actief contact gezocht met scholen, culturele verenigingen,

religieuze organisaties en sportverenigingen.


We werken samen met andere beroepsgroepen zoals huisartsen, fysiotherapeuten, algemeen maatschappelijk werk, scholen en jeugdzorg. Natuurlijk werken we ook intensief samen binnen de beroepsgroep. Op deze wijze zijn we in staat om snel door (of terug) te verwijzen, als dat in het belang van de cliënt is.  

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. U leest hierover meer in ons

Privacy Statement

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.Psywijzer

We zijn onderdeel van het regionale netwerk PSYWIJZER. Hierin zitten aanbieders van Basis en specilitsche GGZ. Zo zorgen we dat we 'elkaar kennen', waardoor we makkelijker kunnen overleggen. En we blijven op de hoogte van nieuwe initiatieven binnen de regio.


Onze samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

Gemeente

De gemeente kan u op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom uw woonsituatie of financiële vragen.


Jeugdproffesional 

De negen gemeenten werken samen bij het organiseren van jeugdhulp en streven er naar dat jeugdigen en ouders zo veel mogelijk op eigen kracht opvoed- en opgroeihobbels nemen. Inwoners kunnen hiervoor ondersteund worden door de Jeugdprofessionals. Wanneer er zwaardere problematiek speelt dan door de Jeugdprofessional kan worden opgelost kan zorg worden ingezet. Het motto hierbij is ‘licht waar kan, zwaar waar nodig’. Het Zorg Informatie & Inkoop Team (ZI²T) verzorgt namens de negen gemeenten het contractmanagement, inkoop en monitoring van het stelsel.

Thor

Atletiek- en Recreatiesport Vereniging (ARSV) THOR is met meer dan 1500 leden een van de grootste sportverenigingen in de regio. Het aanbod van THOR varieert van Wedstrijdatletiek, Recreatief hardlopen, Nordic Walking en Jeugd, tot Wandelen, Gymgroepen en Jeu de boules. Zowel op top- en wedstrijdniveau als op recreatief niveau. Kortom, er is voor elk wat wils.


4mb werkt nauw samen met Thor voor onze 

Depressie-hardloop groepDe therapiegroep bestaat uit 7 bijeenkomsten op onze praktijk en 12 hardloop-trainingen bij Atletiekvereniging Thor. Een overzicht van de data ontvangt u bij de eerste bijeenkomst. 4mb:

  • Participeert in het expertteam van Jeugdzorg West-Brabant (https://www.jeugdhulpwbw.nl/)
  • Werkt samen en geeft intervisies aan Maatschappelijk Werk Traverse (http://www.wijzijntraversegroep.nl/)
  • Werkt intensief samen met huisartsen in de directe omgeving en geeft intervisie
  • Overlegt regelmatig met scholen in de regio
  • Werkt samen met Conaction (http://www.conaction.info/)
  • Werkt nauw samen met huisartsenzorggroepen: Het Huisartsen Team (https://www.hethuisartsenteam.nl/) en Zorggroep West-Brabant (http://www.zorggroepwestbrabant.nl/)
  • Is lid van Psywijzer (www.psywijzer.nl) om een toekomstbestendige samenwerkingsrelatie op te bouwen en een gezicht te zijn voor verwijzers, gemeenten en zorgverzekeraars
  • Is eHealth ambassadeur van het NIP (www.psynip.nl)
  • Werkt samen met het RINO in het kader van deskundigheidbevordering GZ-opleiding (www.rinogroep.nl)
  • Werkt samen met UvT in het kader van deskundigheidbevordering (www.uvt.nl)