Remedial teaching (Junior)

Remedial Teaching is de ondersteuning bij leer- en/of gedragsproblemen. De remedial teacher begeleidt het kind bij het behalen van doelen en het opdoen van succeservaringen. Binnen 4mb verzorgen orthopedagogen en psychologen de RT en huiswerkbegeleiding. In overleg met de school kan de begeleiding ook onder schooltijd plaatsvinden.
Aanmelden

Voor wie is Remedial Teaching?

Remedial Teaching, afgekort RT, is extra ondersteuning bij zowel leer- als gedragsproblemen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, spellen, begrijpend lezen of met zich concentreren op school. Ook kunnen zij moeite hebben om hun huiswerk te plannen of het overzicht te houden bij hun huiswerk. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken bij hun leerproces. Veel problemen kunnen ouders en leerlingen zelf, eventueel met hulp van de omgeving, oplossen. Soms is extra ondersteuning nodig. Scholen missen vaak de tijd en de middelen om op individuele basis deze hulp te kunnen bieden. 4mb kan leerlingen extra begeleiding bieden.

Remedial Teaching biedt uitkomst bij kinderen met:
Dyslexie
Moeite met lezen of spelling
Moeite met begrijpend lezen of tekstverwerking
Problemen met informatieverwerking
Problemen met een specifiek vak, zoals Engels of wiskunde
Motivatie- of concentratieproblemen
Faalangst gericht op schoolse taken
(Hoog)begaafdheid en moeite met het schoolse leren

Wat is Remedial Teaching?

Iedereen is uniek en wij richten ons op ieders eigen kwaliteiten en kracht. Naast begeleiding bij leerproblemen, kan onderzoek plaatsvinden op het gebied van aandacht- en concentratieproblemen, intelligentiebepaling, dyslexie en sociaal-emotionele problematiek.

De werkwijze start met een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek van 30 minuten, bedoeld om de hulpvraag in kaart te brengen. Tijdens dit gesprek, wordt besproken waar uw kind moeite mee heeft en wat zijn of haar sterke kanten zijn. Bovendien lichten we de werkwijze toe en is er ruimte voor vragen.

Bij aanvang van het traject wordt het huidige niveau van het kind bepaald. Aan de hand van deze analyse stellen we een handelingsplan op. Daarin zijn de pedagogische en didactische behoeften van het kind vertaald naar een gerichte aanpak met concrete doelen. Het handelingsplan bespreken we met u als ouder. Ook maken we dan concrete afspraken over of de huiswerkbegeleiding.

Samen met het kind werken we aan de opgestelde doelen. Het kind heeft deze doelen zelf mee bepaald en is daardoor intensief betrokken bij het eigen leerproces. De ontwikkelingen worden benoemd, zodat succeservaringen worden opgedaan. Binnen de RT en huiswerkbegeleiding staat leerplezier, zelfvertrouwen en reflectie centraal. Indien de school toestemming geeft kan de RT  of huiswerkbegeleiding ook binnen de schooltijden plaatsvinden.

Wat is het resultaat van Remedial Teaching?

In de begeleiding wordt samen met het kind aan duidelijke doelen gewerkt. Zo doet het kind succeservaringen op. Iedere drie maanden is er een evaluatie om de resultaten van de Remedial Teaching te bespreken en de doelen te evalueren. Samen wordt bekeken of en hoe verdere begeleiding gewenst is.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.