Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het zorgprestatie-model wordt ingevoerd. Onderstaande wijzigingen gelden voor de gehele GGZ, dus niet alleen bij 4mb.

 

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor u als cliënt?

Bekijk hier een filmpje met uitleg over het zorgprestatiemodel:

Filmpje Zorgprestatiemodel

Wat is het zorgprestatiemodel en hoe werkt het?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

  • Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze laten zien welke zorg is geleverd.
  • De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
  • Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en laten zien welke zorg u heeft gekregen.
  • De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, en de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
  • Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.
  • En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, dus er kan veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Ook krijgt u de rekening sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraag-typering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

In het nieuwe zorgprestatiemodel in de zorg is een fout geconstateerd bij de eerste factureringen aan de zorgverzekeraar. U ziet mogelijk dat de gedeclareerde zorg als niet vergoede zorg staat vermeld en dat daarom de rekening niet in de basiszorgverzekering valt. Dit is inmiddels gecorrigeerd. De zorgverzekeraars zullen het ook voor u inzichtelijk maken als zij onze correcties hebben verwerkt.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze, waarover momenteel nog gedebatteerd wordt. Bij andere vormen van zorg, bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg, gebeurt het aanspreken van het eigen risico per kalenderjaar al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Bent u in 2021 en in 2022 bij ons in behandeling, dan betaalt u dus twee keer uw eigen risico, net als in andere onderdelen van zorg in Nederland.

Factsheet Zorgprestatiemodel en Eigen Risico

 

Wat is zorgvraagtypering?

Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt deze een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan.

Het behandelplan geeft weer welke behandeling met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden, of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het zorgprestatiemodel. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw behandelaar en/of het secretariaat.