Ik heb snel hulp nodig

Neem in een crisissituatie direct contact op met uw huisarts of met de huisartsenpost. 4mb verzorgt zelf géén crisishulp.

Nazorg

Uw behandelaar en u besluiten samen wanneer de behandeling kan worden afgerond. U of uw kind kan weer verder gaan met het bereikte behandelresultaat. Dan komt er een einde aan de behandeling bij 4mb.

En dan? Wat als er op een bepaald moment behoefte is om even ergens op terug te vallen ?

Lees onze nazorgtips:

Nazorg Volwassenen
Nazorg Junior

Wachten op nazorg

In de gesprekken met uw behandelaar heeft u alle gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen, of situaties te bespreken. Maar 4mb is ’s avonds en in het weekend niet bereikbaar.

Ook als u uw behandeling heeft afgesloten, kan het zijn dat u toch even ergens op wilt terugvallen. Wat kunnen wij u op die momenten bieden?

Een voorsprong op uw behandeling of een steuntje in de rug na afloop van uw behandeling? Gebruik onze tips tijdens de wachttijd:

Wachttips

Crisisopvang

4mb is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de huisartsenpost. Zij kunnen u verder helpen en indien nodig de crisisdienst inschakelen. Kunt u niet meer thuis zijn en heeft u met spoed opvang nodig? Bijvoorbeeld door psychische problemen, ernstige problemen in uw relatie, mishandeling, misbruik of schulden. De crisisopvang biedt onderdak, begeleiding en hulp. Voor meer informatie over crisisdienst en crisisopvang:

Website Rijksoverheid

Direct (anoniem) contact

WIlt u direct iemand (anoniem) spreken? Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht bij Sensoor. Zij bieden een luisterend oor en denken mee over passende hulp- en dienstverlening:

www.deluisterlijn.nl

Heeft u zelfmoordgedachten-/plannen en wilt u iemand spreken? U kunt 24 uur per dag terecht bij 113 zelfmoord preventie:

Bel 0900 0113

“Prima geholpen met traject dat aansluit op mijn problemen inclusief voldoende nazorg”

(Waardering op Zorgkaart Nederland, 23 februari 2020)