For mind & behavior

Met psychologische behandelingen op maat is 4mb er voor iedere cliënt, zowel volwassenen als kinderen en jongeren. Al onze behandelingen zijn wetenschappelijk bewezen.

Aanmelden

Wie zijn wij?

4mb is een kleinschalig, zelfstandig en groeiend Psychologisch Centrum voor onderzoek en behandeling. Wij behandelen volwassenen en kinderen (1 tot 18 jaar) via basis en specialistische GGZ. Als professioneel zelfstandig behandelcentrum verzorgen we dezelfde behandelingen als een grote GGZ-instelling* en in de meeste gevallen méér dan een vrijgevestigde therapeut. Al onze behandelingen zijn wetenschappelijk getest en bewezen.

Natuurlijk staat in de behandeling uw klacht centraal. Daarvoor komt u bij ons. Maar u bent méér dan uw klacht. Daar hebben we óók aandacht voor. Precies dat maakt ons tot wie we zijn. Wij staan voor goede samenhangende zorg, waarin wij mensen met psychische problematiek snel, persoonlijk en effectief behandelen; op de juiste plek en in de juiste maat. Met zoveel mogelijk tijd voor u en alleen het hoogstnoodzakelijke voor de administratie.

* met uitzondering van crisishulp en opvang op locatie

Dit is waar wij voor staan

We willen beter maken, maar ook beter zijn, beter worden en een bijdrage leveren aan de kennis van morgen. Onze uitgangspunten zijn:

• Wij zijn samen verantwoordelijk voor de mentale gezondheid

• Wij werken transparant en open

• Wij zijn een krachtige samenwerkingspartner

• Wij zijn een kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie

• Wij bieden een prettige, positieve werkomgeving aan onze medewerkers.

De komende 2 jaar zetten wij ons in om passende zorg te bieden in samenspraak met de cliënt in samenwerking met andere zorgaanbieders, zodat cliënten integrale zorg krijgen. Wij leggen een belangrijke focus op tijdig afronden van de behandeling waardoor cliënt met vertrouwen de eigen regie weer kan nemen.

Dit is waar wij voor gaan

Partners in mentale gezondheid

4mb is een modern, professioneel Zelfstandig Behandelcentrum voor psychologisch onderzoek, behandeling en begeleiding binnen de Zorgverzekeringswet, WMO en Jeugdwet voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen met vestigingen in Roosendaal, Etten-Leur, Oudenbosch en Breda. Wij staan voor kwalitatief goede samenhangende zorg, waarin mensen met psychische problematiek snel, persoonlijk en effectief worden behandeld; op de juiste plek, in de juiste maat, tegen de juiste kosten, door de juiste professional. Wij zijn partners in mentale gezondheid.

Hoe goed doen wij het?

Cliënten kunnen op Zorgkaart Nederland laten weten, wat ze van ons en onze behandelingen vinden. 4mb heeft op ZorgkaartNederland ruim 400 waarderingen. Onze gemiddelde score ziet u hieronder.

Ervaringen van anderen kunnen toekomstige cliënten helpen bij het maken van de keuze voor hun zorgtraject. Heeft u zelf ervaring met 4mb? Geeft u ook een waardering op ZorgkaartNederland. Bedankt voor uw moeite!

Wilt u deelnemen aan ons clientenpanel? Dat zouden wij erg fijn vinden, uw mening is voor ons erg belangrijk. Meer informatie vindt u hier .

Dit is wat onze cliënten vinden

Wij vinden het belangrijk dat cliënten hun mening over onze zorgverlening kunnen achterlaten. Zodat wij weten wat we goed doen, maar vooral ook waar we nog beter kunnen aansluiten op onze cliënten! Wij gebruiken de uitkomsten dan ook voor evaluatie en verbetering van onze zorg- en dienstverlening.

Bij 4mb wordt na elke behandeling de tevredenheid gemeten met behulp van de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst die aangeeft wat de ervaren kwaliteit rond kortdurende ambulante GGZ is vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi meet op verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De score op deze vijf aandachtsgebieden wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal tussen minimaal 0 en maximaal 10.

Op deze vragenlijst scoorde 4mb over 2023 een gemiddeld rapportcijfer van een 8,6.  Daar zijn we vanzelfsprekend trots op!

Vragenlijst CQi20192020202120222023
Totaal aantal vragenlijsten: 212299326308364
Subschaal bejegening (1-5): 4,84,84,84,84,9
Subschaal samen beslissen (1-5):4,24,24,64,44,6
Gemiddeld rapportcijfer (0-10):8,28,38,38,28,6

De schaalscore ‘Samen Beslissen’ zegt iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren geïnformeerd te zijn over behandelingsmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. De score zegt ook iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling. Wij vinden het belangrijk dat de behandelaar de cliënt een belangrijke rol geeft in het proces van besluitvorming, waarbij dit ondersteund wordt met duidelijke informatie en een heldere structuur. Uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 scoren we een 4,4.

Bezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Aanleiding

Op 22 november 2022 kregen wij bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Aanleiding voor het bezoek was om een beeld te krijgen van middelgrote instellingen en de manier waarop wij invulling geven aan goede zorg. Het doel van het inspectiebezoek is om te beoordelen welke zorg goed gaat, beter kan en beter moet.

De inspectie heeft ons op 3 thema’s beoordeeld:
– persoonsgerichte zorg,
– deskundige zorgverleners en
– sturen op kwaliteit en veiligheid.

De inspectie bekeek dossiers, woonde een overleg bij en sprak met onze bestuurders, psychologen, cliënten en leden van de cliëntenraad.

 

Conclusie bezoek

“Bij 4mb werken bevlogen en deskundige zorgverleners. Zij ervaren een open en laagdrempelige organisatiecultuur. Er is aandacht voor de scholing en ontwikkeling van medewerkers. Zorgverleners leveren zoveel mogelijk persoonsgericht maatwerk, binnen de geldende wettelijke kaders die er zijn. Wij spreken tevreden cliënten. Bij 4mb is een betrokken en actieve cliëntenraad opgericht, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over verschillende onderwerpen. De inspectie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop medezeggenschap van cliënten wordt ondersteund, hetgeen in een ambulante setting veelal minder evident is. De zorgverleners hebben een transparante en lerende houding. De bestuurders sturen actief op de kwaliteit van zorg. Dat geeft ons vertrouwen in de organisatie.”

 

Hier zijn we vanzelfsprekend erg trots op!

 

Vaker therapie moeten volgen maar dat bracht nooit het gewenste resultaat omdat het niet af was en omdat er onvoldoende doorgevraagd werd. Nu eindelijk wel de hulp gehad die ik wilde, schematherapie, en er werd naar mij geluisterd en niet steeds op de klok gekeken. Zelf veel inbreng mogen hebben en er werd niet gepusht. Veel geleerd en ook handvaten meegekregen voor de toekomst. Kortom ik ben erg tevreden en heb het gevoel een vreselijke tijd af te hebben gesloten. Bedankt hiervoor.”

Onze kwaliteit

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en werken daar hard aan. We zijn niet alleen EN 15224 gecertificeerd, maar ook gevisiteerd door de LVVP (beroepsvereniging van Psychologen), en Keurmerkdrager van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.

Bekijk hier ons goedgekeurde Kwaliteitsstatuut 4mb  binnen de Zorgverzekeringswet. Meer informatie over het kwaliteitsstatuut GGZ op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken”

(Ghandi)

Ons team

Ons multidisciplinaire team bestaat uit academisch geschoolde professionals voor de psychologische behandelingen. Onze WMO-coaches hebben een achtergrond in het maatschappelijk werk.

Nicole Koeyvoets

Directeur Volwassenen
Klinisch Psycholoog

BIG-nr. 59063385925

Fieke van Barneveld

Gezondheidszorg-psycholoog

BIG-nr. 49917665425 

Eylem Mentese

Gezondheidszorg-psycholoog

BIG-nr. 19928783925

 

Sanne Huybregts

Gezondheidszorg-psycholoog

BIG-nr. 39927397925 

Werken bij 4mb

We willen het beste van onszelf geven aan onze cliënten. Dat kan alleen als we ook goed voor onszelf en onze medewerkers zorgen. Zoals een cliënt méér is dan zijn klacht, zo is een 4mb-medewerker méér dan zijn werk.

We werken bij 4mb volgens een uitspraak van Ghandi: ‘Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.’ Daarom besteden we veel aandacht aan hoe onze medewerkers het beste in hun kracht zijn. Want je werkt nu eenmaal beter als je het naar je zin hebt. Daarom hebben we oog voor randvoorwaarden en persoonlijke flexibiliteit. Bovendien is er veel ruimte om samen te werken binnen en buiten de praktijk, in sterke verbondenheid.

“De werksfeer bij 4mb is helemaal oké! De onderlinge verbondenheid is sterk. Hier werken écht sociale mensen.”

Office Manager

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig
Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Meld u dan aan voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769 000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.