Voorbereiden op een intake

We zorgen er graag voor dat u een intake heeft met een behandelaar die u verder kan helpen op weg naar beter. Na ontvangst van een ingevuld intakeformulier en een geldige verwijzing, maken wij een dossier aan en nodigen u uit voor een intakegesprek.
AANMELDEN

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Waarom een verwijsbrief?

Om hulp van 4mb te ontvangen, is een ingevuld intakeformulier nodig en een geldige verwijzing, bijvoorbeeld van uw huisarts. Dit is ook nodig om een vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen krijgen. Daarom maken we pas een dossier aan als we deze documenten van u hebben ontvangen.

Waarom een aanmeldformulier?

Op basis van het aanmeldformulier doen wij de eerste screening. Op het aanmeldformulier staat uw eigen informatie over de problematiek waar u hulp bij wilt. Een regiebehandelaar screent de informatie op het aanmeldformulier en kiest op basis daarvan voor de meest geschikte psycholoog. Als bekend is welke psycholoog de intake gaat doen, belt het secretariaat u om een afspraak te maken voor het intakegesprek

Waarom vragenlijsten vooraf (ROM)?

ROM staat voor Routing Outcome Monitoring. Dat betekent dat wij de behandeling bewaken aan de hand van vragenlijsten die u zelf invult. We gebruiken hiervoor diverse vragenlijsten (in ieder geval de SQ-48), die de behandelaar gebruikt bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling.

Het intakegesprek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten. Aan de hand van dit gesprek kan hij een vervolgintake of (diagnostisch) onderzoek voorstellen. Dit is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de factoren die de klacht beïnvloeden.