Kosten en vergoeding

Behandelingen voor volwassenen vallen binnen de basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel betaalt u eerst uw eigen risico. Voor jongeren tot 18 jaar verloopt de vergoeding voor psychologische zorg via de gemeente.

Aanmelden

Behandelvergoeding en eigen risico

Een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts is altijd nodig om een behandelvergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. De behandelingen binnen de basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ) zitten in het basispakket van uw zorgverzekering. Wel geldt het eigen risico van uw zorgverzekering.

Het verplichte eigen risico is vanaf 1 januari 2021 € 385,00 per jaar. Mogelijk heeft u nog een extra eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Voor u zijn de kosten van de intake en behandeling bij 4mb dus nooit hoger dan uw eigen risico. We factureren de behandeling aan uw zorgverzekeraar na beëindiging van de behandeling, en in ieder geval binnen 365 dagen. Uw zorgverzekeraar verrekent de kosten met u.

Download ‘Hoe lees ik mijn rekening voor GGZ?

Vanaf 2022 gaat de geestelijke gezondheidszorg over op het zorgprestatiemodel. Wat dit voor u betekent, leest u hier: Informatie Zorgprestatiemodel

Tarieven

Standaardprijslijst Basis GGZ 2021

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijbehorende bedragen:
Code PrestatieMaximumtarief NZa *
180001Kort, 294 minuten€  522,13
180002Middel, 495 minuten€  885,01
180003Intenstief, 750 minuten€ 1.434,96
180004Chronisch, 750 minuten€ 1.380,49

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

4mb brengt hiervan een percentage (tussen 85%-99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben**. In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden. LET OP! U betaalt wel uw eigen risico. Hiervoor ontvangt u een factuur van uw zorgverzekeraar.

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijbehorende bedragen:
Code PrestatieMaximumtarief NZa *
180005Onvolledig behandeltraject € 228,04

** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de specialistische GGZ geïndiceerd is.

Standaardprijslijst Specialistische GGZ 2021

De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen via deze link met Diagnose behandeling combinaties (dbc’s) . Op basis van een overeenkomst die 4mb heeft met uw zorgverzekeraar brengt 4mb hiervan een percentage (tussen 85%-99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben**. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) en indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De factuur sturen wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzeraar verrekent de kosten met u. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

 

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2021

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij de volgende prestatie in rekening (de factuur wordt in dit geval rechtstreeks aan u gestuurd):

Voor de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort, horen de volgende bedragen:
Code PrestatieMaximumtarief NZa *
194073Niet-basispakketzorg OVP
Niet-basispakketzorg Consult
194073Consult 45 minuten *** € 90,00
194073Relatietherapie 90 minuten€ 90,00 per partner
9999Te laat/ niet afgezegde afspraak€ 45,00

*** een consult is 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd, totaal 60 minuten.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Meld u dan aan voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769 000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.

“Eerst dacht ik dat de groepstherapie niets voor mij zou zijn, maar dat is me toch goed bevallen.”

(Waardering op Zorgkaart Nederland, 10 maart 2020)