Kosten en vergoeding

Behandelingen voor volwassenen vallen binnen het zorgprestatiemodel. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel betaalt u eerst uw eigen risico. Voor jongeren tot 18 jaar verloopt de vergoeding voor psychologische zorg via de gemeente.

Aanmelden

Behandelvergoeding

Volwassenen

Een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts is altijd nodig om een behandelvergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar vergoedt uw zorg vanuit de basisverzekering. Met de komst van het zorgpresatiemodel sinds 1 januari 2022 is de manier van declareren en vergoeden verandert. Als cliënt merkt u daar ook iets van. De zorgverzekeraar krijgt van ons eerder en duidelijkere facturen die u direct kunt inzien. En uw behandeling telt ieder jaar mee voor uw eigen risico. Ook dat is nieuw voor de ggz. U krijgt deze rekening eerder dan u gewend bent. Aan de behandeling zelf verandert niets. U kunt als cliënt nog steeds rekenen op de kwaliteit van zorg die u van ons gewend bent.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maximale tarieven vastgesteld.  Per zorgverzekeraar brengen wij, afhankelijk van de afspraken met de betreffende zorgverzekeraar, een bepaald percentage van het maximum tarief in rekening.

Vanaf 2022 sturen wij maandelijks een rekening aan uw zorgverzekeraar voor de consulten (gesprekken) die je in de week daarvoor hebt gehad met jouw behandelaar. Op deze rekening staat wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Via uw zorgverzekeraar kunt u deze rekening inzien. Zo weet u direct welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Voor meer informatie kunt u onze pagina over het Zorgprestatiemodel bekijken.

 

Kinderen en jongeren

De financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (de zogenoemde jeugd-GGZ) loopt via de Jeugdwet.

Alle behandelingen aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden volledig betaald door de gemeente waarin de jeugdige woont. Er geldt geen eigen risico.

Als de jongere tijdens de behandeling of ondersteuning 18 wordt, dan stopt de behandeling niet. De enige verandering is dat de zorgverzekeraar dan de kosten gaat betalen. Houd er rekening mee dat er dan sprake is van een verplicht eigen risico. Als de zorgverzekeraar daarvoor nog een verwijzing van de huisarts wil hebben, dan laten we dit weten.

 

WMO

Aanmelden voor begeleiding door de WMO-coaches van 4mb verloopt altijd via uw gemeente. Als je een WMO-beschikking hebt, betaal je een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand

Eigen Risico

Het verplichte eigen risico is € 385,00 per jaar. Mogelijk heeft u nog een extra eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Voor u zijn de kosten van de intake en behandeling bij 4mb dus nooit hoger dan uw eigen risico. We factureren de behandeling aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent de kosten met u.

Met de komst van het zorgprestatiemodel is ook het verrekenen van het eigen risico verandert. Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Sinds 1 januari 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Bent u in 2021 en in 2022 bij ons in behandeling, dan betaalt u dus twee keer uw eigen risico, net als in andere onderdelen van zorg in Nederland.

 

 

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2022

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij de volgende prestatie in rekening (de factuur wordt in dit geval rechtstreeks aan u gestuurd):

Voor de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort, horen de volgende bedragen:
Code PrestatieMaximumtarief NZa *
OV0012Niet-basispakketzorg consult € 117,33
9999Te laat/ niet afgezegde afspraak€ 45,00

*** een consult is 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd, totaal 60 minuten.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Meld u dan aan voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769 000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.

“Eerst dacht ik dat de groepstherapie niets voor mij zou zijn, maar dat is me toch goed bevallen.”

(Waardering op Zorgkaart Nederland, 10 maart 2020)