Beeldcoaching

Beeldcoaching geeft inzicht in de patronen binnen uw gezin. De beelden zijn bijvoorbeeld een hulpmiddel om zaken binnen het gezin bespreekbaar te maken en om beter op elkaar af te stemmen.

Aanmelden

Voor wie?

Beeldcoaching zetten we binnen 4mb op verschillende manieren in. Bijvoorbeeld tijdens diagnostisch onderzoek om de problematiek te verhelderen. Beeldcoaching kan ook onderdeel zijn van een behandeling.

Hoe werkt beeldcoaching?

Bij u thuis wordt een filmopname gemaakt, die ongeveer 30 tot 45 minuten duurt. Hiervan maakt onze beeldcoach een analyse, die met u wordt besproken. Wanneer de beeldcoaching onderdeel is van het diagnostisch onderzoek zullen de bevindingen meegenomen worden in het onderzoek.

Vaak wordt gedacht dat filmopnames geen goede weergave van de werkelijkheid geven, omdat gezinsleden zich inhouden tijdens het filmen. Elk gezin heeft patronen. Deze patronen zijn zichtbaar op de beelden. Ook non-verbalen signalen worden door het stilzetten van de beelden weergegeven op beeld.

Wat is het resultaat van beeldcoaching?

Beeldcoaching kan inzicht geven in de patronen die bij u in het gezin zijn. Het kan helpend zijn om te zien wat er binnen uw gezin goed gaat in de interactie. Daarnaast kunnen de beelden u leren hoe u beter kunt afstemmen op uw kind. Doordat we de opname tijdens het terugkijken regelmatig stilzetten, wordt ook gelet op de non-verbale signalen van een kind. Dit leert u, om tijdens de interactie met uw kind beter op uw kind te kunnen afstemmen. Ook kunnen de beelden een goed hulpmiddel zijn om zaken bespreekbaar te maken binnen uw gezin

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.