Brain Blocks

Brain Blocks is een systeemgerichte aanpak om de communicatie tussen mensen met autisme en hun omgeving te verduidelijken. Met beeldend materiaal leren mensen zichzelf in relatie tot de ander beter begrijpen.
Aanmelden

Voor wie?

Brain Blocks is een methode om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme te kunnen praten over autisme en de moeilijkheden die zij ervaren. Daarnaast kan het worden ingezet om uitleg te geven aan ouders, broers en zussen, grootouders, leerkrachten, klasgenoten en vrienden.

Hoe werkt Brain Blocks?

Wij werken met beeldend materiaal, waardoor mensen zichzelf in relatie tot de ander beter leren begrijpen. Met Brain Blocks kan uitleg worden gegeven over autisme. Daarnaast kan aan de hand van verschillende thema’s besproken worden welke gevolgen autisme heeft op het functioneren in het dagelijks leven. Bij voorkeur wordt het gehele systeem van u betrokken, omdat u gestimuleerd wordt om uw eigen woorden en beelden te vormen. Door een systeemgerichte aanpak kan deze ‘taal’ gemakkelijk worden overgedragen aan alle betrokkenen rondom u als cliënt.

Wat is het resultaat van Brain Blocks?

Brain Blocks ondersteunt in het bewustwordings- en acceptatieproces bij mensen met autisme. Het helpt om de communicatie tussen uzelf en uw omgeving (ouders, school) te verduidelijken.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.