Covid maatregelen

Wij volgen de richtlijnen van de overheid

Onze behandelingen gaan door: face-to-face, digitaal of een combinatie van beide.

Behandelingen gaan door

Wij vinden het belangrijk, dat al onze cliënten de juiste zorg kunnen blijven krijgen die zij zo hard nodig hebben.
Wij proberen u dan ook zoveel mogelijk continuïteit in de behandeling te bieden.

Dat betekent dat wij onze cliënten face-to-face kunnen blijven zien. Mocht een face-to-face behandeling niet mogelijk zijn vanwege klachten bij behandelaar en/of cliënt, dan kan in overleg met u naar een passende oplossing worden gezocht, bijvoorbeeld beeldbellen. Indien u een voorkeur heeft voor beeldbellen, kunt u dit samen met uw behandelaar bespreken.

Uiteraard zorgen wij voor een veilige omgeving voor u als cliënt én voor onze medewerkers. Wij vragen u als cliënt om alert te zijn op dergelijke gezondheidsklachten en bij twijfel uw afspraak niet bij ons op kantoor te laten plaatsvinden, ook wanneer u reeds gevaccineerd bent. Een fysieke afspraak is weer mogelijk, nadat u 24 uur klachtenvrij bent. Samen zorgen we goed voor elkaar!

Mocht u toch nog vragen hebben, dan verwijzen we u naar de website van het RIVM www.rivm.nl,
of neemt u contact op met ons via 0165 769 000.

Wij wensen u veel positieve gezondheid toe.
Zorg goed voor uzelf en uw naaste omgeving.

Afspraak

 • Uw behandelaar laat u binnen op gepaste afstand.
 • Wij begroeten u met een glimlach, maar schudden u niet de hand.
 • Bij binnenkomst & vertrek kunt u uw handen desinfecteren.
 • Wij vragen u, zich te houden aan de aanwijzingen van onze behandelaren.
 • Let op: Op locatie Hondsdonk, Breda dient u nog wel een mondkapje te dragen. Op alle andere locaties is een mondkapje niet langer nodig. 

Contactpunten

 • Contactpunten worden na elk bezoek gedesinfecteerd.
 • Onze kamers worden goed geventileerd.
 • Wij vragen u ook om de eerder vastgestelde hygiënemaatregelen te hanteren:

 

  • Geen handen schudden
  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Indien u klachten heeft, blijft u thuis (een afspraak kan dan middels beeldbellen plaatsvinden)