Covid maatregelen

Met de afgekondigde lockdown-maatregelen, mogen de behandelingen in de GGZ volgens de overheid gelukkig

zoveel mogelijk doorgaan: face-to-face, digitaal of een combinatie van beide.

Behandelingen mogen zoveel mogelijk doorgaan

Wij vinden het belangrijk, dat al onze cliënten de juiste zorg kunnen blijven krijgen die zij zo hard nodig hebben.
Wij proberen u dan ook zoveel mogelijk continuïteit in de behandeling te bieden.

Dat betekent, dat wij onze cliënten face-to-face kunnen blijven zien. Mocht een face-to-face behandeling niet mogelijk zijn vanwege klachten bij behandelaar en/of cliënt, dan kan in overleg met u naar een passende oplossing worden gezocht. Indien u een voorkeur heeft, kunt u dit samen met uw behandelaar bespreken.

Uiteraard zorgen wij voor een veilige omgeving voor u als cliënt én voor onze medewerkers. Wij vragen u als cliënt om alert te zijn op dergelijke gezondheidsklachten en bij twijfel uw afspraak niet bij ons op kantoor te laten plaatsvinden, ook wanneer u reeds gevaccineerd bent. Een fysieke afspraak is weer mogelijk, nadat u 24 uur klachtenvrij bent. Samen zorgen we goed voor elkaar!

Mocht u toch nog vragen hebben, dan verwijzen we u naar de website van het RIVM www.rivm.nl,
of neemt u contact op met ons via 0165 769 000.

Wij wensen u veel positieve gezondheid toe.
Zorg goed voor uzelf en uw naaste omgeving.

Onze maatregelen

Wij willen u vriendelijk vragen om tijdens een bezoek aan een van onze locaties,
in de openbare ruimten een mondkapje te dragen, én daar waar 1,5 meter niet is te waarborgen.

Wachtkamer

Locatie Roosendaal:

 • In de wachtkamer streven wij naar max. 4 personen; Houdt u zich aan de aangegeven afstand.
 • Wij vragen u, om (niet te vroeg) vlak voor de afspraaktijd binnen te komen.
 • Kunt u -indien mogelijk- alleen komen. Bij het wachten op uw kind, vragen wij u om niet in de wachtkamer te wachten, maar bijvoorbeeld in de algemene hal, buiten of in uw auto.

Locatie Etten-Leur:

 • Wij vragen u op tijd te komen voor uw afspraaktijd, dan hoeft u niet te wachten.
 • Bij aankomst, kunt u direct met de trap naar boven doorlopen.
 • Boven bij de deur (& desinfectie-tafeltje), graag aanbellen; wij halen u daar op.
 • Kunt u -indien mogelijk- alleen komen. Wacht u op uw kind, dan vragen wij u graag elders te willen wachten, bijv. buiten of in uw auto.

Locatie Breda:

 • In verband met beperkte wachtruimte, willen wij u vragen 1 minuut voor aanvang binnen te komen.
 • Bij het wachten op uw kind, vragen wij u om buiten of in uw auto te wachten.

Afspraak

 • Uw behandelaar laat u binnen op gepaste afstand.
 • Wij begroeten u met een glimlach, maar schudden u niet de hand.
 • Bij binnenkomst & vertrek kunt u uw handen desinfecteren.
 • Wij vragen u, zich te houden aan de aanwijzingen van onze behandelaren.
 • Wij bieden u geen koffie/thee/water aan, dit kunt u uiteraard zelf meenemen.

Contactpunten

 • Contactpunten worden na elk bezoek gedesinfecteerd.
 • Onze kamers worden goed geventileerd.
 • Op onze praktijk is toiletbezoek helaas niet mogelijk.
 • Wij vragen ook u, om de eerder vastgestelde hygiënemaatregelen te hanteren:

 

  • Geen handen schudden
  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Indien u klachten heeft, blijft u thuis