EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Dit betekent vrij vertaald: door een oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.
Aanmelden

Voor wie?

Voor mensen die last blijven houden van een schokkende of traumatische ervaring. Vaak is sprake van schrik- en vermijdingsreacties en heftige herinneringen die zich blijven herhalen in de vorm van angstwekkende beelden, nachtmerries enz.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal u, na het geven van zorgvuldige uitleg en instructies, vragen om de heftige gebeurtenis terug te halen in het geheugen, inclusief de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Er worden zoveel mogelijk details verzameld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenis.

Vervolgens wordt het verwerkingsproces gestart. Opnieuw wordt u gevraagd om de gebeurtenis in gedachten naar voren te halen. Dit keer gebeurt het in combinatie met een afleidende, externe beeldprikkel. Bijvoorbeeld een heen en weer gaande handbeweging van de therapeut. Doordat u niet alleen bezig bent met de nare herinnering, maar ook met de afleidende prikkel, zal de kracht en emotionele lading van een nare herinnering afnemen.

Wat is het resultaat van EMDR?

EMDR biedt vaak snel resultaat, maar wordt ervaren als een zeer intensieve therapie. Bij ‘eenmalig’ trauma duurt de behandeling doorgaans één tot vier sessies. Bij meervoudige of langdurige traumatisering zijn meer sessies nodig. Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog tijdelijk doorwerken. Het kan mensen zelfs het gevoel geven de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld omdat er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststellende gedachte, dat dit slechts een tijdelijk effect is dat binnen enkele dagen weer wegebt. We staan u ook bij in deze fase. Hierna is, als het ware, een nieuw evenwicht ontstaan.

Video

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.