FloorPlay

De FloorPLay behandeling is er met name voor jonge kinderen (0-7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand. Ouders krijgen binnen deze behandeling een actieve rol. Het kind leert en ontwikkelt in de interactie met de ouders.
Aanmelden

Voor wie?

Heeft u het idee dat uw kind anders reageert dan andere kinderen of krijgt u moeilijk contact met uw kind? Dan kan FloorPlay behandeling u mogelijk verder helpen. FloorPlay is gericht op jonge kinderen (0-7 jaar) die extra aandacht nodig hebben. Het is met name geschikt voor kinderen bij wie sprake is van een ontwikkelingsachterstand of (vermoeden van) autisme. Een kind leert en ontwikkelt in interactie met u als ouders. Daarom krijgen ouders binnen de FloorPlay behandeling een actieve rol.

Hoe werkt FloorPlay?

De FloorPlay coach helpt u om aan te sluiten bij uw kind en zo zijn/haar ontwikkeling stapsgewijs te stimuleren. Om uw kind goed te kunnen volgen en begeleiden, is het belangrijk te weten wat u van uw kind mag verwachten. Daarom wordt er binnen de FloorPlay behandeling gekeken naar de opbouw van de ontwikkeling van uw kind en de stapjes die hij/zij daarin kan zetten. Deze stapjes noemen we sociaal-emotionele mijlpalen. Deze mijlpalen zijn nodig om uiteindelijk sociale, schoolse en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt in kaart gebracht welke mijlpalen nog versteviging nodig hebben en hoe u uw kind hierin kunt helpen en steunen. Er wordt geoefend via spel en dagelijkse situaties. Plezier in het contact staat daarbij centraal. Wanneer uw kind plezier heeft, staat hij/zij immers meer open voor contact en vanuit contact worden nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Via video-feedback krijgt u inzicht in hoe uw kind reageert en hoe u daar invloed op heeft. Er wordt samen met u gekeken welke (vaak kleine) signalen uw kind u geeft, wat deze betekenen en hoe u daarop in kunt spelen.

Wat is het resultaat van FloorPlay?

FloorPlay brengt u dichterbij de belevingswereld van uw kind en geeft u inzicht in waar gedrag van uw kind vandaan komt. U leert uw kind beter lezen en begrijpen en dit zal uw onderlinge relatie versterken. U krijgt praktische handvaten in hoe u uw kind kunt stimuleren in zijn/haar ontwikkeling die u niet alleen tijdens de behandeling, maar ook in de dagelijkse situatie thuis toe kunt passen. Uw kind gaat plezier krijgen in het contact met u en van daaruit nieuwe stappen zetten in zijn/haar ontwikkeling.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.