Groepsbehandeling

Groepsbehandeling bij 4mb heeft diverse voordelen. Je komt met mensen in aanraking die vergelijkbare klachten hebben en daardoor echt begrijpen waar je het over hebt. Je vindt herkenning en voorbeelden van hoe mensen anders met problemen omgaan. Je hebt de mogelijkheid om te leren van je persoonlijke situaties en van die van de andere groepsleden. Dit alles maakt dat mensen die een groepsbehandeling volgen deze als heel fijn ervaren.

Voor wie?

Er zijn verschillende groepsbehandelingen binnen 4mb voor uiteenlopende klachten. Geef het tijdens het aanmeldproces/ intakegesprek vooral aan als je geïnteresseerd bent in het volgen van groepsbehandeling.

Wat is het groepsaanbod van 4mb?

Depressie Blended groep
In de depressie blended groep wordt met behulp van Cognitieve Gedragstherapie gewerkt aan het bevorderen van activatie en het ombuigen van negatieve gedachten naar meer helpende gedachten. Hierbij wordt ingegaan op de gedachten en het gedrag die de klachten in stand houden. Tevens is de behandeling gericht op het aanleren van ontspanningsvaardigheden, het meer in balans brengen van verplichte en leuke/ontspannende activiteiten en het bevorderen van assertiviteit. De behandeling is geschikt voor mensen met depressieve klachten en bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk 1,5 uur. De eerste 4 bijeenkomsten zullen wekelijks plaatsvinden en de laatste 3 bijeenkomsten om de week. Tussentijds maak je huiswerkopdrachten in het online behandelprogramma Therapieland.


Depressie hardloopgroep
Wetenschappelijk onderzoek naar de combinatie van cognitieve gedragstherapie en beweging bij psychische klachten heeft aangetoond dat dit een effectieve vorm van therapie is bij depressie en burn-out. Het voordeel van de combinatie van cognitieve gedragstherapie en beweging in vergelijking tot enkel behandeling met cognitieve gedragstherapie en bijvoorbeeld medicijnen is dat de kans op terugval kleiner is.

In de depressie/burn-out groep wordt met behulp van Cognitieve Gedragstherapie gewerkt aan het bevorderen van activatie en het ombuigen van negatieve gedachten naar meer helpende gedachten. Hierbij wordt ingegaan op de gedachten en het gedrag die de klachten in stand houden. Tevens is de behandeling gericht op het aanleren van ontspanningsvaardigheden, het meer in balans brengen van verplichte en leuke/ontspannende activiteiten en het bevorderen van assertiviteit. De behandeling is geschikt voor mensen met depressieve klachten en bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk 1,5 uur. De eerste 4 bijeenkomsten zullen wekelijks plaatsvinden en de laatste 3 bijeenkomsten om de week. Tussentijds maak je huiswerkopdrachten in het online behandelprogramma Therapieland. Daarnaast zullen bij atletiekvereniging Thor 12 hardlooptrainingen van een uur gegeven worden waarin je samen met je groepsgenoten onder professionele begeleiding aan je conditie werkt met behulp van hardlopen volgens een opbouwschema. Voor de hardlooptrainingen geldt een eigen bijdrage.


ACT Mindfulnessgroep
De ACT- Mindfulnessgroep is een behandeling waarbij Mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in groepsverband wordt toegepast. De groep is bedoeld voor mensen met angst- en stemmingsklachten. In 8 bijeenkomsten van 1,5 uur werken cliënten samen aan mindfulness, activatie, afstand nemen van je gedachten, meer in het hier en nu zijn, zelfcompassie, acceptatie en waarden. De eerste 4 bijeenkomsten vinden wekelijks plaats, de laatste 4 bijeenkomsten om de week.


Comet Groep
De COMET groep is een zelfbeeldtraining in groepsverband. Het is bedoeld voor mensen met angst- en stemmingsklachten die last hebben van een negatief zelfbeeld. Dit betekent dat men vaak te negatief over zichzelf denkt en onzeker is. De behandeling heeft als doel dat de deelnemers meer ‘gevoelsmatig‘ oog krijgen voor hun positieve eigenschappen. Door meer reëel naar zichzelf te kunnen kijken, zal het zelfvertrouwen worden vergroot. Hierdoor zullen de angst- en stemmingsklachten verminderen en zal de kwaliteit van leven worden verbeterd. De behandeling bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende opdrachten besproken en geoefend. Thuis wordt gewerkt aan huiswerkopdrachten.

Wat is het resultaat van de groepsbehandeling?

Samen bepalen we het doel van de te volgen groepsbehandeling. Na afloop van de groepsbehandeling bepalen we of vervolgbehandeling nodig is.

Ervaringen van cliënten.

“Al snel ontstond vertrouwen en voelde ik me enorm gesteund en begrepen. Juist door de input van de groep en ook het herkennen in elkaar ben ik zeer tevreden over mijn behandeling”

“Groep klinkt eng…. maar is het niet. De anderen herkennen je problemen en dat is fijn.”

 “Ik zag het eerst helemaal niet zitten om in groepsverband in therapie te gaan. Maar het heeft mij bijzonder goed gedaan. De opzet was super, ook de groep en begeleiding. Het is dus 100% meegevallen.”

“Ik vond hier een luisterend oor en lotgenoten die precies weten wat je voelt en meemaakt. Fijn om dit alles te kunnen delen.”

“De training was heel goed en professioneel opgezet en er was veel aandacht voor mij als persoon.”

“Ik heb meegedaan met de zelfbeeld training in groepsverband. Dit heb ik als erg positief ervaren. In het begin is het natuurlijk heel spannend om in een groep deel te nemen en de opdrachten uit te voeren, maar na een paar bijeenkomsten begon ik echt in te zien dat juist het volgen van de training in groepsverband erg waardevol was en ervoor heeft gezorgd dat ik nog grotere stappen heb kunnen zetten in mijn behandeling.”

“Ik heb nu al 2x een groepstherapie gevolgd bij 4mb . Beide therapieën heb ik met succes afgerond en als prettig ervaren. Stel je open en heb vertrouwen in de behandelaren.”

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.