Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B)

Aanmelden

Voor wie?

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een kortdurende behandeling voor ouders en kinderen in de leeftijd tot 8 jaar, waarbij het contact en/of de relatie tussen ouders en kind door allerlei factoren moeizaam verloopt.

De behandeling richt zich op het herstellen van de band tussen ouders en het kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

Hoe werkt OKI-B?

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies van ouders en kind samen. Binnen deze spelsessies worden bewegingsspelvormen aangeboden, die enerzijds inspelen op het contact en de relatie tussen ouders en kind en anderzijds op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind. Naast de spelsessies worden er begeleidende gesprekken gevoerd met de ouders aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn tijdens de sessies.

Wat is het resultaat van OKI-B?

Binnen OKI-B wordt vooral gewerkt met de relatie-spelvormen zoals deze zijn ontwikkeld binnen de Sherborne bewegingspedagogiek. Door middel van deze spelvormen worden ouders in de gelegenheid gesteld om in een veilige omgeving spelenderwijs positieve opvoedingsvaardigheden te ervaren en hun sensitiviteit (= gevoeligheid) t.a.v. het kind te vergroten. Ze worden daarbij direct ondersteund door de behandelaar. De spelvormen sluiten aan bij de wereld van het kind. Het kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om in de sessies positieve en plezierige ervaringen op te doen met zichzelf en met de ouder; ervaringen die niet van nature tot stand zijn kunnen komen of gestagneerd zijn geraakt. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in hun ouder, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.

OKI-B is in 2004 ontwikkeld door Resie Bessems en Ine Tiel Groenestege, kinderfysiotherapeut / Sherborne courseleader en wordt geboden binnen verschillende organisaties en praktijken in Nederland.

Voor OKI-B geldt intellectueel eigendomsrecht op naam van T.R.J.M. Bessems.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.