Ouderbegeleiding (Junior)

Begeleiding voor alleen de ouder(s)/ opvoeder(s) of voor het hele gezin. Wordt vaak ingezet voor ouders die te maken krijgen met pittige opvoedvraagstukken. Uitleg over een bepaalde stoornis kan onderdeel zijn van de begeleiding.

Aanmelden

Voor wie?

Een kind is vanaf het begin af aan sterk afhankelijk van zijn ouder(s)/opvoeder(s)*. Het kind groeit op, ontwikkelt zich en leert binnen de veiligheid van de band met ouders stap voor stap meer los te komen. Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid, waarbij er net zoals bij opgroeien sprake is van vallen en opstaan.

Binnen de opvoeding zijn ‘sensitiviteit’ en ‘responsiviteit’ heel belangrijk zijn, zodat het kind zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Sensitiviteit betekent dat de ouder voldoende gevoelig is voor signalen vanuit het kind. Responsiviteit betekent dat de ouder passend reageert op het gedrag van het kind. De perfecte handleiding voor dit proces van opgroeien en opvoeden bestaat helaas niet. Er zijn veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat opvoeden extra ingewikkeld is:

  • Bijzonderheden op het niveau van het kind (bijvoorbeeld prikkelverwerkingsproblemen of een ontwikkelingsstoornis)
  • Kwetsbaarheden op het niveau van de ouder(s) (bijvoorbeeld psychische klachten of spanningen tussen ouders)
  • Ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld een traumatisch ervaren bevalling of gescheiden ouders)

Zodra het kind en de situatie meer opvoedvaardigheden vragen dan dat ouders op dat moment in huis hebben, spreken we van opvoedingsproblemen. Dit kan ouders onzeker, bezorgd, machteloos en gefrustreerd maken, waardoor sensitief en responsief reageren niet meer lukt. Opvoeden verdient dan extra aandacht. Binnen 4mb kan dit onder andere middels ouderbegeleiding.

*Voor een betere leesbaarheid wordt later in dit stuk gesproken over ‘ouder(s)’, waarbij men dus ook ‘opvoeder(s)’ kan lezen.

Wat is ouderbegeleiding?

In de ouderbegeleiding wordt er stil gestaan bij alle factoren die van invloed zijn op het gedrag van een kind: kind eigen factoren, omgevingsfactoren en de wisselwerking tussen het kind en de omgeving. Middels gesprekken of uitgebreider onderzoek worden de krachten en de kwetsbaarheden van een gezin in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in het ontstaan en voortduren van de klachten, maar bovenal geeft het inzicht in wat er nodig is om samen tot verandering te komen

De begeleiding vindt alleen met de ouder(s) plaats, maar het is ook mogelijk om als gezin begeleiding te ontvangen. Ouderbegeleiding is altijd maatwerk en kan bijvoorbeeld ook bestaan uit uitleg over een bepaalde stoornis.

Wat is het resultaat van ouderbegeleiding?

Met hulp van uitleg en advies als ouder het ouderschap in al zijn facetten kunnen dragen.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.