PMT: Psychomotorische therapie

Via bewegen en lijfelijke ervaringen verkent u of uw kind moeilijkheden en leert deze te overwinnen. U kunt de therapie alleen of samen volgen. Dit is dus ook inzetbaar als gezinstherapie.
Aanmelden

Voor wie?

Psychomotorische therapie (PMT) biedt kinderen, jongeren en volwassenen, afzonderlijk of samen mogelijkheden om via het bewegen en lijfelijke ervaringen moeilijkheden te verkennen en overwinnen. Bijvoorbeeld als het moeilijk is om met eigen gevoelens om te gaan, als u vaak boos, bang of bedroefd bent is het handig om met een PM-therapeut aan de slag te gaan. Of als het lastig is om met anderen om te gaan, als u of uw kind ruzies moeilijk weet op te lossen, moeilijk kan verweren tegen pesters, of geen vrienden durft te maken. Ook komt het voor, dat er vervelende dingen gebeurd zijn waar u of uw kind nog last van hebben.

Hoe werkt PMT?

PMT werkt vooral vanuit het bewegen én is ervaringsgericht. Wat wil dat nu zeggen? Door iets te doen, hebben we eerder in de gaten wat er gebeurt van en met onszelf en ook anderen. Daarmee doen we dan ervaring op en dat kan weer van pas komen bij onze volgende actie, wat er op volgt. We willen allemaal dat het –gunstig– effect heeft om verder te komen en te kunnen groeien. Juist in dat bewegen, is het mogelijk om erachter te komen waar uw of jullie gezamenlijke krachten en mogelijkheden liggen. In de stappen naar verandering kan zo geëxperimenteerd worden met nieuwe en andere manieren van omgaan met moeilijkheden.

Psychomotorische therapie gebeurt in een bewegingsruimte. De bewegingsvormen die de psychomotorisch therapeut veel gebruikt, herkent u uit de sport of gym. Ook minder bekende vormen worden gebruikt, waarbij lijfelijk ervaren en aandachttraining aan bod komen.

Vaak komt u alleen, zeker als u zelf voor deze therapie kiest. Maar het komt nog vaker voor dat mensen met tweeën komen of zelfs met het hele gezin. Dan richten de werkvormen zich meer op samenwerken en samenspelen. Hierin komen gezinsthema’s aan bod, zoals bijvoorbeeld het oefenen met de positie van de ouders en ook het –opnieuw– met elkaar plezier beleven en samen spelen om ontspanning te ervaren. Ook het oefenen met grenzen gebeurt vaker.

Wat is het resultaat van PMT?

Via PMT ontwikkelt u zichzelf spelenderwijs. Via beweeg- en spelopdrachten ontdekt u steeds nieuwe dingen over uzelf of over de interactie met uw kind of gezin.

Neem ook eens een kijkje op de site van praktijk dUrv!, https://www.praktijkdurv.nl/

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.