Schematherapie

Ieder mens ontwikkelt overtuigingen of schema’s over zichzelf of anderen. Die schema’s kunnen positief of negatief zijn. Binnen schematherapie leert u welke schema’s invloed hebben op uw problemen. Die schema’s leert u afzwakken, terwijl u andere schema’s leert opbouwen.
Aanmelden

Voor wie?

Voor mensen die al langere tijd of terugkerend, moeite hebben om met emoties en stemmingen om te kunnen gaan en hierdoor problemen krijgen met relaties, werk of studie. Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek is dit een aangewezen behandeling. Schematherapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar u last van heeft of waarmee u vastloopt in het leven.

Hoe werkt schematherapie?

Het uitgangspunt is, het idee dat ieder individu van jongs af aan overtuigingen of schema’s over zichzelf en anderen ontwikkelt. Deze schema’s bepalen hoe we in nieuwe situaties handelen en hoe we die ervaren. Schema’s kunnen positief of negatief zijn. Voorbeelden van negatieve schema’s zijn: ‘Ik ben niet de moeite waard’, ‘anderen maken misbruik van me’ en ‘iedereen laat me steeds in de steek’.

De negatieve schema’s vertekenen het denken en beïnvloeden gedrag op een manier die steeds tot problemen leidt. Ze zijn vaak vroeg in het leven ontstaan en een soort tweede natuur geworden. Ze leiden regelmatig tot langdurige persoonlijke problemen.

In een schematherapie wordt onderzocht welke schema’s te maken hebben met uw problemen. Daarbij wordt geleerd om de invloed van deze schema’s af te zwakken en andere schema’s op te bouwen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van standaardtechnieken uit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is er aandacht voor ervaringen uit het verleden die geleid hebben tot de vorming van negatieve schema’s.

Wat is het resultaat van schematherapie?

Door schematherapie krijgt u meer inzicht in uw behoeftes en kunt u er beter voor opkomen. De effectiviteit van schematherapie is wetenschappelijk bewezen en zorgt voor verbetering van uw dagelijks functioneren.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.