Virtual Reality

Virtual Reality (VR) is een relatief nieuwe behandelmethode waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent. Door een speciale VR-bril wordt de zichtbare werkelijkheid vervangen door computer gegenereerd beeld. Doordat je ogen elk een eigen beeld zien dat licht van elkaar verschilt, zie je het beeld in 3D. Deze behandelvorm maakt het mogelijk om in een veilige omgeving te kunnen oefenen. Op deze manier kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen!

Aanmelden

Voor wie?

VR kan als onderdeel van je behandeling ingezet worden bij diverse klachten, bijvoorbeeld wanneer je je bang, somber of gespannen voelt. Denk aan een persoon met hoogtevrees die niet op een hoge etage durft te werken, of aan iemand die het spannend vindt om boodschappen te doen of in een drukke straat te lopen. Maar ook bij sociale angst kan de VR-behandeling jou helpen. Je ziet dan bijvoorbeeld een zaal of klaslokaal vol mensen.

Hoe werkt Virtual Reality?

Door op een gecontroleerde en veilige manier situaties, voorwerpen of personen te laten zien en patiënten hier (geleidelijk) mee te confronteren, kunnen cliënten weer leren ermee om te gaan.  Het stapsgewijs oefenen in een veilige omgeving verkleint de vervolgstap naar de echte wereld en vergroot mogelijk de bereidheid om met verschillende soorten gedrag te experimenteren.

Wat is het resultaat van Virtual Reality?

De inzet van eHealth geeft extra nieuwe inzichten die helpen om je behandeldoel te behalen. Doordat je thuis gestructureerd werkt aan opdrachten in de online omgeving, kom je in de face-to-face gesprekken met de therapeut tot meer diepgang.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.