Nieuwsbrief Huisartsen, POH-GGZ en Samenwerkingspartners

November - December 2021

 

Lees hier altijd het laatste nieuws van 4mb. 

4mb Online

Clienten in de basis ggz kunnen bij ons, indien gewenst, volledig online behandeld worden. De nadruk bij deze behandeling ligt op het maken van opdrachten via eHealth platform Minddistrict, waarbij ondersteuning is van 5-6 beeldbelgesprekken van 30 minuten met een van onze psychologen.  Dit is ideaal voor cliënten die vanwege werk, college of kinderen niet gemakkelijk naar onze locaties kunnen komen. Indien u cliënten verwijst voor de basis ggz, kunt u aangeven of online behandeling wenselijk is. Cliënten kunnen in het aanmeldformulier ook zelf kiezen voor volledig online behandeling.
Kijk voor meer informatie op Online behandelingen – 4mb.

Groepsbehandelingen

In januari 2022 starten er twee groepsbehandelingen: een COMET groep en een depressie/burn out groep.

COMET Groep
De COMET groep is een zelfbeeldtraining in groepsverband. Het is bedoeld voor mensen met angst- en stemmingsklachten die last hebben van een negatief zelfbeeld. Dit betekent dat men vaak te negatief over zichzelf denkt en onzeker is. De behandeling heeft als doel dat de deelnemers meer ‘gevoelsmatig‘ oog krijgen voor hun positieve eigenschappen. Door meer reëel naar zichzelf te kunnen kijken, zal het zelfvertrouwen worden vergroot. Hierdoor zullen de angst- en stemmingsklachten verminderen en zal de kwaliteit van leven worden verbeterd. De behandeling bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende opdrachten besproken en geoefend. Thuis wordt gewerkt aan huiswerkopdrachten.

Depressie/ Burn out Groep
In de depressie/burn-out groep wordt met behulp van Cognitieve Gedragstherapie gewerkt aan het bevorderen van activatie en het ombuigen van negatieve gedachten naar meer helpende gedachten. Hierbij wordt ingegaan op de gedachten en het gedrag die de klachten in stand houden. Tevens is de behandeling gericht op het aanleren van ontspanningsvaardigheden, het meer in balans brengen van verplichte en leuke/ontspannende activiteiten en het bevorderen van assertiviteit. De behandeling is geschikt voor mensen met depressieve klachten en/of burnoutklachten en bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk 1,5 uur. De eerste 4 bijeenkomsten zullen wekelijks plaatsvinden en de laatste 3 bijeenkomsten om de week. Tussentijds maakt de cliënt huiswerkopdrachten in het online behandelprogramma Minddistrict.

Voor onze groepsbehandelingen is altijd een verwijzing nodig met een vermoedelijke DSM diagnose.

Meet & Greet

Onlangs hebben wij een zeer geslaagde meet & greet gehad met huisartsen en POHGGZ. We gaven een korte presentatie over onze diagnostiek en behandelmethoden, waarna ruimte was voor vragen. Het was prettig om via deze weg onze (nieuwe) verwijzers te leren kennen en te laten zien voor welke cliënten wij een goede mogelijkheid zijn om naar te verwijzen. Indien er meer meets & greets zullen volgen in de toekomst, werken wij hier graag aan mee.

Consultatieproject VIPLive

Sinds 1 april 2021 is er de mogelijkheid om consultatie te vragen bij aangesloten ons via VIPLive, de door u bekende omgeving van chronische ketenzorg. U kunt via VIPLive onze expertise inroepen bij medicatievragen en advies inwinnen over behandeling en begeleiding buiten de wachttijden om. Consultatie bij ons kan u helpen bij het uitvoeren van een goede triage, er ontstaan kortere lijnen tussen u en 4mb en onze expertise kan op deze manier beter worden benut. Een client kan zonder lange wachttijd worden gezien voor een éénmalige consultatie.

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit model geldt voor de gehele GGZ, dus niet alleen bij 4mb. De naam zegt het al: het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

– Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze laten zien welke zorg is geleverd.
– De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
– Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en laten zien welke zorg u heeft gekregen.
– De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, en de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
– Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.
– En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, dus er kan veel sneller gedeclareerd worden.
– Net als in de ziekenhuiszorg betalen cliënten vanaf 2022 ook binnen de GGZ hun eigen risico per behandeljaar (voorheen betaalden cliënten alleen hun eigen risico over het jaar waarin de behandeling was gestart).
Kijk voor meer informatie op onze website over het zorgprestatiemodel Zorgprestatiemodel – 4mb

Nieuw bij 4mb: Virtual Reality (VR)

Binnen 4mb zijn wij gestart met een nieuwe effectieve behandeling voor angststoornissen met behulp van Virtual Reality (VR). De VR biedt de mogelijkheid om mensen met angststoornissen sneller, effectiever en in een veilige omgeving te behandelen. Tijdens deze behandeling worden beelden die angst oproepen op het scherm van de VR-bril geprojecteerd, zodat er als het ware een virtuele wereld wordt gecreëerd waarin de cliënt zich kan bewegen. Situaties die misschien in het dagelijks leven moeilijk op te zoeken zijn of die misschien nog te confronterend zijn, zijn nu binnen handbereik bij ons in de kamer.

Met behulp van VR kunnen wij cliënten op een gecontroleerde wijze exposure geven aan de situaties die angst kunnen oproepen. Dat maakt deze methode geschikt voornamelijk geschikt voor het behandelen van angststoornissen. Wij beschikken over trainingen voor angst voor dieren, angst voor presenteren en angst voor drukke ruimtes of juist kleine ruimtes. Het behandelen met behulp van VR is zowel geschikt voor kind & jeugd als voor volwassenen.

Verwijs cliënten met angstproblematiek die geïnteresseerd zijn in VR door naar 4mb. Graag geven wij binnenkort uitleg over onze implementatie en vormgeving van de VR en laten wij u VR ervaren.

Actuele wachttijden

Raadpleeg hier altijd onze actuele wachttijden per locatie: Wachttijden – 4mb