Nieuwsbrief Verwijzers en Samenwerkingspartners

Maart- April 2022

 

Lees hier altijd het laatste nieuws van 4mb.

Welkomstfilmpjes: Welkom bij 4mb!

Het kan voor cliënten soms best spannend zijn om voor het eerst bij 4mb te komen. Daarom hebben wij welkomstfilmpjes ontwikkeld, zodat cliënten een indruk kunnen krijgen van de sfeer en behandeling bij 4mb. Ook jullie als verwijzers en samenwerkingspartners krijgen op deze manier een duidelijke indruk van ons.

Welkom bij 4mb Volwassenen:

Welkom bij 4mb Volwassenen – YouTube

Welkom bij 4mb Kind en Jeugd:

Welkom bij 4mb kind en jeugd – YouTube

Groepsbehandelingen

In april en mei 2022 starten er twee groepsbehandelingen: een COMET groep en een depressie/burn out groep (beide voor volwassenen).

 

COMET Groep. Locatie: Roosendaal
De COMET groep is een zelfbeeldtraining in groepsverband. Het is bedoeld voor mensen met angst- en stemmingsklachten die last hebben van een negatief zelfbeeld. Dit betekent dat men vaak te negatief over zichzelf denkt en onzeker is. De behandeling heeft als doel dat de deelnemers meer ‘gevoelsmatig‘ oog krijgen voor hun positieve eigenschappen. Door meer reëel naar zichzelf te kunnen kijken, zal het zelfvertrouwen worden vergroot. Hierdoor zullen de angst- en stemmingsklachten verminderen en zal de kwaliteit van leven worden verbeterd. De behandeling bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende opdrachten besproken en geoefend. Thuis wordt gewerkt aan huiswerkopdrachten.

 

Depressie/ Burn out Groep. Locatie: Roosendaal
In de depressie/burn-out groep wordt met behulp van Cognitieve Gedragstherapie gewerkt aan het bevorderen van activatie en het ombuigen van negatieve gedachten naar meer helpende gedachten. Hierbij wordt ingegaan op de gedachten en het gedrag die de klachten in stand houden. Tevens is de behandeling gericht op het aanleren van ontspanningsvaardigheden, het meer in balans brengen van verplichte en leuke/ontspannende activiteiten en het bevorderen van assertiviteit. De behandeling is geschikt voor mensen met depressieve klachten en/of burnoutklachten en bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk 1,5 uur. De eerste 4 bijeenkomsten zullen wekelijks plaatsvinden en de laatste 3 bijeenkomsten om de week. Tussentijds maakt de cliënt huiswerkopdrachten in het online behandelprogramma Minddistrict.

Voor onze groepsbehandelingen is altijd een verwijzing nodig met een vermoedelijke DSM diagnose.

WMO

Wist je dat cliënten ook bij 4mb terecht kunnen voor WMO?

De WMO-coaches van 4mb helpen de cliënt om sterk genoeg te worden om weer zelfstandig te kunnen functioneren. Het gaat om thuisbegeleiding bij psychische vraagstukken. Samen kijken we naar wat er aan de hand is en de gevolgen daarvan.

De WMO-coaches van 4mb werken in opdracht van gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Brabantse Wal en West Brabant-Oost.

 

Aanmelden voor begeleiding door de WMO-coaches van 4mb verloopt altijd via de gemeente. Zodra de verwijzing van de gemeente binnen is, maken we meteen een afspraak voor een eerste gesprek bij de cliënt thuis.

Kijk voor meer informatie op https://4mb.nl/wmo/

 

Consultatieproject VIPLive

Wij hebben de mogelijkheid om bij ons consultatie aan te vragen via VIPLive, de bekende omgeving van chronische ketenzorg. Je kunt via VIPLive onze expertise inroepen bij medicatievragen en advies inwinnen over behandeling en begeleiding buiten de wachttijden om. Consultatie bij ons kan helpen bij het uitvoeren van een goede triage, er ontstaan kortere lijnen met 4mb en onze expertise kan op deze manier beter worden benut. Een client kan zonder lange wachttijd worden gezien voor een éénmalige consultatie.

VIPLive is ook een zeer goede ondersteuning om correct te kunnen verwijzen, bijvoorbeeld als het moeilijk is in te schatten of een client basis ggz, specialistische ggz of andere zorg nodig heeft. Wij kunnen u daarbij helpen. Door een goede verwijzing naar de juiste instantie, is de client direct op de juiste plaats en voorkomen we lange wachttijden.

Hieronder een overzicht van onze exclusiecriteria:

☐ Bipolaire Stemmingsstoornissen
☐ Cluster A Persoonlijkheidsstoornis (Paranoide, Schizoide- en Schizotypische persoonlijkheidsstoornis)
☐ Behandeling voor problematiek in de afgelopen 2 jaar (zoals behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis)
☐ Eetstoornis
☐ Verslaving
☐ Crisisgevoeligheid
☐ LVB
☐ NAH/ cognitieve stoornissen
☐ Niet- Nederlandstalig

RSD FITWEEK! 2022

4mb is trotse partner van de RSD FITWEEK! 2022. Het doel van RSD FITWEEK! is om jong en oud bewuster te maken van de betere keuzes en gezondere leefstijl. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan alle leuke, gezonde en sportieve activiteiten. 4mb zal op dinsdag 29 maart van 16.00-17.15 uur een webinar verzorgen over positieve gezondheid op de werkvloer. Hierin geven we uitleg over wat positieve gezondheid is, hoe wij dit toepassen op de werkvloer en hoe de aanwezigen dit zelf ook kunnen toepassen. Inschrijven kan via gezond@roosendaal.nl.  Kijk voor meer informatie over de RSD Fitweek! op RSD FIT!

Nieuw bij 4mb Kind en Jeugd: OKI-B

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een kortdurende behandeling voor ouders en kinderen in de leeftijd tot 8 jaar, waarbij het contact en/of de relatie tussen ouders en kind door allerlei factoren moeizaam verloopt. De behandeling richt zich op het herstellen van de band tussen ouders en het kind, zodat contact en opvoeding weer meer vloeiend kunnen verlopen.

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies. Binnen deze spelsessies worden bewegingsspelvormen aangeboden, die enerzijds inspelen op het contact en de relatie tussen ouders en kind en anderzijds op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind. Naast de spelsessies worden er begeleidende gesprekken gevoerd met de ouders aan de hand van video-opnames die gemaakt zijn tijdens de sessies.

Kijk voor meer informatie op Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) – 4mb

Nieuw bij 4mb: Fitbuddy

Fitbuddy is een samenwerking tussen 4MB en Partnership Roosendaal (Sportservice Noord-Brabant + Gemeente Roosendaal + Fontys Sporthogeschool). Soms is het er bij cliënten een tijdje niet van gekomen om te bewegen, of soms vinden ze het moeilijk om de eerste stap te zetten. Voor deze clienten (jong en oud, woonachtig in omgeving Roosendaal) kan een fitbuddy een oplossing zijn! Cliënten worden kosteloos gekoppeld aan een fitbuddy (student sportkunde) en worden op die manier (weer) begeleid richting het reguliere beweegaanbod, zoals sportclubs.

Kijk voor meer informatie op Fitbuddy – 4mb

Virtual Reality (VR)

Bij 4mb bieden wij een nieuwe effectieve behandeling voor angststoornissen met behulp van Virtual Reality (VR). VR biedt de mogelijkheid om mensen met angststoornissen sneller, effectiever en in een veilige omgeving te behandelen. Tijdens deze behandeling worden beelden die angst oproepen op het scherm van de VR-bril geprojecteerd, zodat er als het ware een virtuele wereld wordt gecreëerd waarin de cliënt zich kan bewegen. Situaties die misschien in het dagelijks leven moeilijk op te zoeken zijn of die misschien nog te confronterend zijn, zijn nu binnen handbereik bij ons in de kamer.

VR is ook zeer geschikt voor het aanleren van ontspanningsoefeningen. Het behandelen met behulp van VR is zowel geschikt voor kind & jeugd als voor volwassenen. Verwijs cliënten die geïnteresseerd zijn in VR door naar 4mb. Kijk op Virtual Reality (VR) – 4mb.

Zorgprestatiemodel

We zijn bij 4mb (samen met de gehele geestelijke gezondheidszorg) sinds januari over op het Zorgprestatiemodel en daar hebben we allen hard voor gewerkt. Samen met jullie wennen we nu aan de nieuwe situatie. Kijk voor meer informatie op onze website over het zorgprestatiemodel Zorgprestatiemodel – 4mb

 

4mb Online

Cliënten kunnen bij ons, indien passend en gewenst, volledig online behandeld worden. De nadruk bij deze behandeling ligt op het maken van opdrachten via eHealth platform Minddistrict, waarbij ondersteuning is van 6 beeldbelgesprekken met een van onze psychologen.  Dit is ideaal voor cliënten die vanwege werk, college of kinderen niet gemakkelijk naar onze locaties kunnen komen. Indien je cliënten verwijst voor de basis ggz, kun je aangeven of online behandeling wenselijk is. Cliënten kunnen in het aanmeldformulier ook zelf kiezen voor volledig online behandeling.
Kijk voor meer informatie op Online behandelingen – 4mb.

 

Actuele wachttijden

Wist je dat we voor onze locaties in Etten-Leur (Kind en Jeugd) en Breda (Kind en Jeugd) geen wachttijd hebben?

Raadpleeg hier altijd onze actuele wachttijden per locatie: Wachttijden – 4mb